Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:SBG508
Förkunskapskrav: Datavetenskap 60 hp, inklusive Objektorienterad design och programmering 7,5 hp, Algoritmer och datastrukturer för geografisk informationsteknik 7,5 hp samt GIS-applikationsutveckling 10 hp och Geomatik 20 hp, inklusive GIS raster/vektor 7,5 hp,... Läs mer
  • Video
  • Bilder
  • Om utbildningen
  • Om utbildaren

Högskolan i Gävle

Kungsbäcksv. 47
802 67  Gävle
Sverige
Visa på karta

Utbildarens hemsida

Fråga SYV