Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Tilläggsutbildning för veterinärer med examen från land utanför EU/EES och Schweiz

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:120 hp
Typ:Program
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:TU001
Förkunskapskrav: För att bli antagen till utbildningen krävs - Veterinärexamen från land utanför EU/EES och Schweiz - Beslut från Statens Jordbruksverk om kompletterande utbildning - Kunskaper i svenska motsvarande kravet för grundläggande behörighet till svensk... Läs mer
Fråga SYV