Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:MKG001
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.
  • Video
  • Bilder
  • Om utbildningen
  • Om utbildaren
Fråga SYV