Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:MKG002
Förkunskapskrav: Projektledning I, 7,5 hp
  • Video
  • Bilder
  • Om utbildningen
  • Om utbildaren
Fråga SYV