Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Rehabilitering inom djuromvårdnad

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:10 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:DO0072
Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande 60 hp inom djuromvårdnad inklusive godkänd kurs Rehabilitering, 8 hp, eller motsvarande.
Fråga SYV