Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Färdighetsträning av kliniska moment

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:DO0083
Förkunskapskrav: Grundläggande kunskaper motsvarande 15 hp inom djuromvårdnad.
Fråga SYV