Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Djuromvårdnad inom djurens hälso- och sjukvård 1

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:DO0081
Förkunskapskrav: Grundläggande kunskaper motsvarande 15 hp inom djuromvårdnad.
Fråga SYV