Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Arbetsledning inom djursjukvård

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:DO0078
Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande 60 hp inom djuromvårdnad inklusive godkänd kurs Verksamhetsförlagd utbildning 2, 15 hp eller motsvarande.
Fråga SYV