Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:2MT027
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Grundläggande matematik 1, Vektorgeometri, Analys 1, Fysik-Mekanik, Maskinteknisk grundkurs, Avancerad CAD i 3D, Ingenjörsverktyg, Maskinkonstruktion I, Hållfasthetslära eller motsvarande.
  • Om utbildningen
Fråga SYV