Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Sjukvårdslära och verksamhetsförlagd utbildning 1

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:DO0073
Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande 80 hp i ämnet djuromvårdnad.
Fråga SYV