Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Kommunikativ kompetens och rådgivning inom djuromvårdnad

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:DO0076
Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande 60 hp inom djuromvårdnad inkl. godkänd kurs Kommunikation och rådgivning inom djuromvårdnad, 3 hp eller motsvarande.
Fråga SYV