Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Anestesiologi och perioperativ vårdhygien

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:DO0085
Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande 60 hp inom djuromvårdnad.
Fråga SYV