Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Djuromvårdnad vid sjukdomstillstånd 3

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:DO0071
Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande 60 hp inom djuromvårdnad inkl. godkänd kurs Djuromvårdnad vid sjukdomstillstånd 2, 10 hp eller motsvarande.
Fråga SYV