Längd:60 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:1SK179
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.
Fråga SYV