Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Självständigt arbete i veterinärmedicin

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:EX0700
Förkunskapskrav: Godkända kurser i veterinärprogrammets hela åk 1, godkända kurser i Allmän sjukdomslära och Speciell patologi. Genomgången kurs i Populationsmedicin. Genomgången kurs inom vilket det valda ämnet för examensarbetet ingår. Minst 120hp totalt samt minst... Läs mer
Fråga SYV