Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Socialt arbete: Barn, ungdomar och familjer med fokus på utredning och intervention

Malmö högskola

Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:SC681A
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Godkända kurser motsvarande minst 135 högskolepoäng inom det människobehandlande eller samhällsvetenskapliga området.
Fråga SYV