Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Statistik inom hälsovetenskaperna I G1N

Högskolan i Skövde

Längd:3 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:ST122G
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: För att vara behörig till kursen krävs 90 hp inom något av ämnena: Omvårdnad, medicin, sjukgymnastik/fysioterapi, arbetsterapi eller folkhälsovetenskap, varav minst 30 hp ska vara på G2-nivå.
  • Om utbildningen
Fråga SYV