Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:LHVN16
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet och lärarexamen eller kompletterande utbildning med inriktning förskola eller fritidshem, minst 90 hp. Dessutom krävs två års yrkeserfarenhet. Dispens medges från kravet i Engelska för sökande med äldre lärarutbildning.
  • Om utbildningen
  • Om utbildaren
Fråga SYV