Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:HSUD28
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Kandidatexamen i socialt arbete eller Socionomexamen 210 hp alternativt Social omsorgsexamen (120 p). I samtliga tre examina ska ingå ett avslutat examensarbete om 15 hp. Dessutom krävs avslutade kurser om 15 hp i Socialt arbete på avancerad nivå och... Läs mer
  • Om utbildningen
  • Om utbildaren
Fråga SYV