Utbildningen saknar starttillfällen och kan ha utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Kritisk granskning av forskning

Uppsala universitet

Längd:3 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:3LG517
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs Logopedexamen om minst 180 hp inklusive examensarbete om minst 15 hp.
  • Om utbildningen
Fråga SYV