Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Examensarbete i logopedi - masternivå

Uppsala universitet

Längd:30 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:3LG513
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Logopedexamen om minst 240 hp (fyraårig utbildning) eller logopedexamen om minst 180 hp (treårig utbildning), inklusive examensarbete om minst 15 hp, kompletterat med godkända kurser i statistik och forskningsmetodik om minst sammanlagt 10,5 hp. För... Läs mer
  • Om utbildningen
Fråga SYV