Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Naturvård för miljövetare

Uppsala universitet

Längd:10 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:1BG625
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: 30 hp i miljövetenskap, biologi, geovetenskap eller geografi, dessutom Natur- och kulturlandskapets biologiska mångfald, 15 hp, eller 7,5 hp i floristik och faunistik.
  • Om utbildningen
Fråga SYV