Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Molekylär cellbiologi

Uppsala universitet

Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:1BG320
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: 150 hp inklusive (1) 60 hp biologi och 30 hp kemi, eller (2) kemi 60 hp kemi, inklusive Biokemi, 15 hp, och 30 hp biologi, inklusive 15 hp molekylärgenetik och 15 hp cellbiologi 15, eller (3) antagen till Masterprogram i kemi, inriktning biokemi.
  • Om utbildningen
Fråga SYV