Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Introduktion till ekonomisk sociologi

Uppsala universitet

Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:2SC112
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Examen på grundnivå om minst 180 hp, varav minst 90 hp i ett samhällsvetenskapligt ämne.
  • Om utbildningen
Fråga SYV