Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Praktisk danska

Uppsala universitet

Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:5NS114
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Danska 1, 7,5 hp, eller delkursen Nordens språk, särskilt danska och norska inom Svenska språket/Nordiska språk B eller delkursen Grannspråken i Norden, särskilt danska och norska inom lärarutbildningen eller motsvarande.
  • Om utbildningen
Fråga SYV