Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Fördjupningsprojekt i samhällsfarmaci C

Uppsala universitet

Längd:30 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:3FS066
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs receptarieexamen120 hp samt 30 hp fortsättningskurser inom området farmaci. Annan utbildning prövas individuellt.
  • Om utbildningen
Fråga SYV