Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Andraspråksinlärning: teoretiska och praktiska synsätt

Uppsala universitet

Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:5EN494
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: 120 hp med minst 90 hp inom ett språkvetenskapligt huvudområde vari ska ingå ett självständigt arbete om minst 15 hp.
  • Om utbildningen
Fråga SYV