Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Det engelska språket i förändring I

Uppsala universitet

Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:5EN496
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: 120 hp med minst 90 hp i ett språkvetenskapligt huvudområde vari skall ingå ett självständigt arbete om minst 15 hp.
  • Om utbildningen
Fråga SYV