Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Introduktion till global miljöhistoria 2: idéer om natur och människa i ett historiskt perspektiv

Uppsala universitet

Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:5KV029
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Kandidatexamen i historisk-filosofiska ämnesområden, samhällsvetenskap, teknik/naturvetenskap eller motsvarande
  • Om utbildningen
Fråga SYV