Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Moderna samhällens historia - kontextualisering av utbildning ca 1800-2000

Uppsala universitet

Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:4PE116
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Examen på grundnivå om minst 180 hp varav minst 90 hp i samhällsvetenskapligt eller humanistiskt ämne.
  • Om utbildningen
Fråga SYV