Utbildningen saknar starttillfällen och kan ha utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Forskningsdesign och vetenskaplig metod inom vårdvetenskap

Uppsala universitet

Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:3FV347
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Examen på grundnivå om minst 180 hp inom vårdvetenskap/omvårdnad samt därutöver kurser om 30 hp varav 15 hp på avancerad nivå.
  • Om utbildningen
Fråga SYV