Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Socialt arbete: Social utsatthet och förändringsprocesser i perspektiv

Malmö högskola

Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:SC611B
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Kandidatexamen inom det människobehandlande eller samhällsvetenskapliga området (inklusive ett examensarbete om minst 15 hp).
Fråga SYV