Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Examensarbete för magisterexamen i odontologisk profylaktik

Karolinska institutet

Längd:30 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:2QA173
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Kandidatexamen i odontologisk profylaktik samt kursen Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom odontologi, 15 hp eller motsvarande. Därtill krävs ytterligare 15 hp i avslutade kurser. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med... Läs mer
  • Om utbildningen
  • Om utbildaren
Fråga SYV