Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Arbetsfysiologi och ergospirometri

Karolinska institutet

Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:2QA240
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en biomedicinsk analytikerexamen. Alternativt 120 hp från läkarprogrammet. Alternativt sjuksköterske- eller sjukgymnastexamen samt minst 6 månaders dokumenterad klinisk erfarenhet inom lungfunktion eller... Läs mer
  • Om utbildningen
  • Om utbildaren
Fråga SYV