Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) I

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:HO0060
Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande genomgånget Hippolog ? kandidatprogram årskurs 1. Godkänt i kursen "Pedagogik i hästverksamhet", 5 hp För inriktning ridhäst: godkänt i kursen "Ridkonst och hästhantering ? ridhäst I" För inriktning islandshäst: godkänt i... Läs mer
Fråga SYV