Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:PA2541
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Minst 120hp varav minst 90hp inom det tekniska området och minst 2 års yrkeserfarenhet av mjukvarurelatedad utveckling (visas exempelvis genom intyg från arbetsgivare).
  • Video
  • Bilder
Fråga SYV