Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Independent project/degree project in technology - Master's thesis

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:30 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:EX0417
Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande 30 hp på avancerad nivå (A1N, A1F) inom teknologi. Godkänt självständigt arbete på grundnivå alternativt kandidatexamen Kunskaper motsvarande Engelska B.
Fråga SYV