Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:HVVR21
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Kandidatexamen eller yrkesexamen om 180 hp inklusive ett avslutat examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande.
  • Om utbildningen
  • Om utbildaren
Fråga SYV