Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Självständigt arbete i biologi

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:EX0520
Förkunskapskrav: 120 hp varav 60 hp inom biologi eller motsvarande. Minst 10 hp på grund C-nivå inom biologi eller motsvarande.
Fråga SYV