Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Praktisk försöksdesign och databearbetning i biologi

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:BI1201
Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande 20 hp biologi
Fråga SYV