Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Degree project in Animal Science, Dep. of Biomedicine and Veterinary Public Health

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:30 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:EX0716
Förkunskapskrav: Förkunskapskrav: Godkänt examensarbete på grundnivå (alternativt kandidatexamen). Minst 30 hp på avancerad nivå inom biologi/husdjursvetenskap eller motsvarande. Minst en kurs av relevans för frågeställningen. Språkkunskaper motsvarande Engelska B.
Fråga SYV