Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Självständigt arbete i husdjursvetenskap - masterarbete

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:30 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:EX0742
Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande 30 hp på avancerad nivå inom husdjursvetenskap samt godkänt självständigt arbete (examensarbete) på grundnivå.
Fråga SYV