Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Kandidatarbete i Husdjursvetenskap - C15

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:EX0553
Förkunskapskrav: 120 hp varav 60 hp inom husdjursvetenskap eller motsvarande. Minst 10 hp på grund C inom husdjursvetenskap eller motsvarande. Minst en kurs av relevans för frågeställningen.
Fråga SYV