Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Fodersäkerhet och mikrobiologi

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:BI0884
Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande 60 hp biologi/husdjursvetenskap på AB-nivå vari biokemi, cellbiologi och mikrobiologi skall ingå.
Fråga SYV