Längd:60 hp
Typ:Program
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Examen:Magisterexamen
Programkod:NAMTM
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Kandidatexamen inom miljö- och hälsoskydd, miljövetenskap, miljöteknik, biologi med naturvårdsinriktning eller naturvetenskap med miljöinriktning, eller motsvarande. Engelska B.
  • Video
  • Bilder
  • Om utbildningen
  • Om utbildaren
Utbildaren på Youtube
Fråga SYV