Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Datavetenskap: Avancerade metoder för text- och bildbehandling

Malmö högskola

Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:DA357A
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Kurser om minst 30 hp i datavetenskap varav minst 15 hp i programmering och 3 hp inom algoritmer och datastrukturer.
Fråga SYV