Utbildningen saknar starttillfällen och kan ha utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Bedömning av kunskskapsutveckling hos flerspråkiga individer, 7,5 hp

Högskolan i Gävle

Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:SLU301
Förkunskapskrav: Svenska som andraspråk 30 hp
  • Om utbildningen
  • Om utbildaren
Fråga SYV