Längd:45 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:ENU507
Förkunskapskrav: Behörig är den som har lärarexamen och undervisar i skolämnet engelska i åk 7-9 utan att vara ämnesbehörig.
  • Video
  • Bilder
  • Om utbildningen
  • Om utbildaren

Högskolan i Gävle

Kungsbäcksv. 47
802 67  Gävle
Sverige
Visa på karta

Utbildarens hemsida

Fråga SYV