Längd:90 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:GIH-GY
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet för högskolestudier, lärarexamen (motsvarande) samt skolhuvudmannens godkännande.
Fråga SYV