Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:MAIVKL
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Examen i idrott/idrottsvetenskap, fysioterapi (sjukgymnastik), företagsekonomi eller motsvarande.
Fråga SYV